De School voor Transformatie
Feb 2022

Taal

Nederlands

Online Lessen

4

Fysieke lessen

6

Start tijd

5 Februari

Kosten p.p.

€150,-

De School voor Transformatie

De ultieme zoektocht om Zijn aanwezigheid te ervaren

We willen allemaal deel zijn van iets dat groter is dan onszelf, en weten dat God van ons houdt en een plan heeft met onze levens. Hoe kun je daar beter achter komen dan dagelijks in Zijn aanwezigheid te zijn en het vragen? We mogen medewerkers zijn van Gods Koninkrijk en dat Koninkrijk op aarde zichtbaar maken. Als Zijn vertegenwoordigers kunnen we verandering over ons land brengen.

Meer weten over Transform our World Netherlands(TOWN)? Klik hier.

 

deze cursus zal u helpen in:

Voor wie is de cursus bedoeld? De gewone mens die bijzondere dingen wil gaan doen!

Hoe je als zakenman werkt, zou het verschil moeten maken. Als je in alles God en Zijn normen en waarden weerspiegelt, rust daar Zijn zegen op en zal het goed gaan met het bedrijf en de medewerkers. De hele atmosfeer verandert. Onder Gods leiding kun je beter leiding geven aan je bedrijf en zal het floreren.
Je bedrijf zal God vertegenwoordigen op aarde en je zult veel kunnen betekenen voor de samenleving!

Maar dat geldt niet alleen voor leidinggevenden. Dat geldt ook voor de advocaat, de tegelzetter, de beleggingsadviseur, de receptioniste of de bakker. Overal waar gewone mensen bijzondere dingen doen in de maatschappij.

Hoe zou het zijn als je gaat bidden voor je werknemers of collega’s zoals een voorganger voor zijn gemeente? Je collega’s zullen onder de zegen van God komen en hun hart zal zich openen voor Hem.

Als dit al lang je verlangen is, maar je geen idee hebt hoe je dit bereikt, kom dan naar onze training!

Locatie

Fysieke locatie:
Grace Worship Centre
Stadscentrum het Parochiehuis
Langestraat 79 – 7491 AB, Delden

Online locatie:
Voor de online lessen zult u een uitnodiging krijgen in uw email inbox. 

Data & kosten

Data voor Fysieke en online lessen

 
Fysiek (09.00 - 13.00) Online (19.00 - 21.30)
5 Februari
14 Februari
5 Maart
7, 14 & 21 Maart
2 & 23 april
4 & 11 april

Kosten:
€ 150,- p.p. (4 fysieke dagen en 6 Online avonden)
+ Incl. syllabus (400 pag.)

Leertraject

 • Ontdekken dat God meer geloof heeft in jou dan jij in jezelf.
 • Leren wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).
 • De oproep beantwoorden om Ekklesia te zijn in de wereld en naties te trainen in discipelschap en dat begint bij jouzelf, je gezin en jouw invloedssfeer waar jij gesteld bent.

 

Ja, God heeft meer geloof in jou dan jij in jezelf. De meeste mensen vinden het moeilijk te erkennen dat God hen niet alleen liefheeft. Hij is gek op je! God verlangt naar een intieme relatie met jou; dat je naar Hem toe rent en van Hem geniet. In dit proces zal je een stap verder komen in het vinden van je bestemming! Je zult horen hoe je de geest van adoptie kunt ontvangen zodat je tot je bestemming komt en een zoon of dochter van God, je Vader, wordt. Als je eenmaal de oproep gehoord hebt om deel uit te maken van Jezus’ Ekklesia met de opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken, zal je gaan zien dat er onbegrensde potentie in jou zit. Laat Gods geloof in jou je een extra zetje geven in je geloof in Hem. Dan zullen er buitengewone veranderingen plaatsvinden in je hart, je gezin en je invloedssfeer. Hier gaat het over in de School voor Transformatie en het begint met jouw antwoord op de oproep.

 

Fysieke les + 5 februari  09.00 – 13.00

 • Leren hoe Jezus’ Ekklesia functioneert door in de geestelijke wereld te doen wat de Romeinse kerk in hun natuurlijke gebied deed.
 • Leren hoe je de geestelijke strijd kunt winnen door satans recht in je persoonlijk leven te ontbinden.

 

Op je weg naar persoonlijke transformatie is het winnen van de geestelijke strijd in je eigen leven fundamenteel. Om dit te kunnen doen moet je begrijpen dat het slagveld in de geestelijke wereld is zoals Paulus beschrijft in de Efezebrief. We moeten altijd weten waar ons slagveld is. Op het slagveld is niet de kennis die je hebt van levensbelang, maar de kennis die je niet hebt. Datgene waar je niets vanaf weet is je grootste bedreiging wat je het leven kan kosten. Zo is het ook in geestelijke oorlogvoering. Wees voorbereid op je vijand, de duivel! Leer zijn tactieken kennen zodat je hem in het gevecht kunt overwinnen.


Vaak worden christenen oorlogsslachtoffers, waar ze het minst verwachten en op plekken waar ze dachten dat er geen gevaar was. Daarom zijn zo veel christenen ernstig verwond op veilige plekken zoals de Ekklesia, thuis of in contact met andere gelovigen. Voor hun gevoel is het slagveld ergens anders, bijvoorbeeld in het zendingsgebied duizenden kilometers ver weg. Of ze denken dat het dichtstbijzijnde slagveld in de achterstandswijken is waar pooiers, drugdealers en bendes proberen te overleven. Ja, daar is een slagveld. Maar toch niet dichterbij? Echt niet! Wat een gevaarlijke denkfout!
Onze strijd is een geestelijke strijd in de hemelse gewesten en is tegen overheden en machten van de duisternis. Ons gedachteleven is het strijdtoneel. Als satan daar controle over heeft, kan hij ook ons handelen bepalen. Leer daarom het slagveld kennen en ontdek welke middelen God ons – door Jezus – gaf om te overwinnen.

 

Online les + 14 februari 19.00 – 21.30

 • Vijf belemmeringen leren kennen die ons verhinderen te begrijpen dat iedereen ‘voorganger’ van de Ekklesia is en dat een bediening een manier van leven is die je moet uitdragen in je leven en werk van alledag.
 • Zes omslagpunten naar nieuwe gedachtenpatronen van een krachtige bediening als Ekklesia.
 • Begrijpen wat geestelijke bolwerken zijn en hoe die je weerhouden om te komen tot je bestemming. Je leert ze neerhalen door deel te nemen aan een programma van 40 dagen waardoor je een specifiek bolwerk in jouw persoonlijk leven aanpakt.

 

Iedereen heeft een bediening en is ‘voorganger’ in zijn leven en werk. We moeten allemaal ons geloof uitdragen in de wereld, op welke plek we door God aan het werk gezet zijn. Het feit dat we vaak scheiding maken tussen werk en geloof is een leugen en een obstakel (bolwerk van satan) wat ons tegenhoudt werkelijk vrucht te gaan dragen als discipel van Jezus. Daarom moet transformatie beginnen in ons eigen leven. We moeten eerst het gebied daar gaan beschermen. En daarom moeten we bolwerken leren neerhalen in ons persoonlijk leven en onze relaties. Een bolwerk is een denkpatroon dat doortrokken is met hopeloosheid dat ervoor zorgt dat we situaties als onveranderbaar accepteren, terwijl we weten dat Gods wil tegenovergesteld is. Bolwerken zijn het geheime wapen van satan. Hij gebruikt ze om ons gedrag te bepalen en ons te chanteren. Als we dit geheime wapen van bolwerken neerhalen en ons persoonlijk geestelijk leven beschermen, groeien we in het vertrouwen dat we ons gezin en familie en onze invloedssfeer kunnen veranderen.

 

Fysieke les + 5 Maart  09:00 – 13.00

 • Vier kernwaarden voor transformatie leren uit de praktijk van geestelijk leiders in de ‘marketplace’.
 • Uit het Bijbelboek Efeziërs leren hoe transformatie thuis begint bij man en vrouw.

 

Transformatie begint bij jezelf en bij de relaties die het dichtst bij ons staan zoals onze huwelijkspartner, gezin en familie. Je echtgeno(o)t(e) is Gods speciale cadeau voor jou alleen. We leren je het belang van een hechte huwelijksrelatie om krachtige getuigen in de marketplace en de gemeenschap te kunnen zijn. We geven je praktische handvatten om die intieme relatie te herstellen en te bewaken. Maar dat geldt niet alleen voor echtparen. Het geweldigste dat ons als gelovigen overkomt is dat we vergeven worden, om te weten dat alles wat we verkeerd deden vergeven is door het bloed van Jezus. En toch leven we vaak nog met een nachtmerrie: iemand heeft ons verwond en ook al proberen we te vergeven, we falen daar keer op keer in. Tijdens deze les leer je uit het Woord van God hoe je vergeving schenkt aan onvergeeflijke. Je zult vrijgezet worden en er beter uit komen! Herstel in relaties tussen mannen en vrouwen is het begin van verzoening voor andere relaties en de basis van transformatie.

 

Online les + 7 Maart 19.00 – 21.30

 • Horen over de vier niveaus waarop christenen in de marketplace werken en hoe je op het hoogste niveau kunt werken waardoor de marketplace transformeert.
 • Leren wat de 4 stappen van evangelisatie volgens Lukas 10 zijn en hoe je die kunt gebruiken als een bediening van je gezin.
 • Leren hoe gebedsevangelisatie jou in staat stelt om oplossingen te bieden aan een wereld in nood.

 

Gebedsevangelisatie is praten met God over je buren voordat we met onze buren praten over God. Er zijn veel christenen die een oprecht verlangen hebben om te getuigen, maar zich niet capabel voelen of bang zijn. Gebedsevangelisatie is niet een programma, maar een levensstijl in je gezin waardoor het geestelijk klimaat in je directe omgeving en daarbuiten verandert.

Als we anderen zegenen en vriendschap met hen sluiten in plaats van hen te vermijden, hun behoeften leren kennen en daarop inhaken zonder hen te veroordelen en dan het koninkrijk van God verkondigen aan hen, zal de atmosfeer rondom hen veranderen en zullen ze gaan openstaan voor de liefde van God in hun leven en brengen we mensen in Gods Koninkrijk waar we ook leven en werken.

 

Online les + 14 Maart 19.00 – 21.30

 • Leren dat de principes hoe je het geestelijk klimaat in je stad kunt veranderen allereerst in je gezin en familie toegepast moeten worden.
 • Drie kernwaarden leren hoe je het geestelijk klimaat verandert.
 • De vier principes van gebedsevangelisatie leren als middel om het geestelijk klimaat thuis te veranderen.

 

Gebed is niet alleen ter ondersteuning van het evangelisatiewerk. Gebed voor de nood van degenen die verloren gaan is de beste manier om Gods liefde te laten zien. Door de eenvoudige instructies van Jezus uit Lukas 10; Zegen, Ontmoet anderen, Dien, Proclameer, kunnen we het geestelijk klimaat om ons heen veranderen. Het geestelijk klimaat veranderen is niet nieuw voor ons. Ons probleem is dat we niet geloven dat de atmosfeer in de Ekklesia ook de atmosfeer in onze stad kan zijn. God gelooft in ons. We leerden in week 5 dat door persoonlijke gebedsevangelisatie het mogelijk is om het geestelijk klimaat rond anderen kunnen veranderen. En we zullen nu zien dat dat ook mogelijk is voor een hele stad!

Gebedsevangelisatie is praten met God over je buren voordat we met onze buren praten over God. Er zijn veel christenen die een oprecht verlangen hebben om te getuigen, maar zich niet capabel voelen of bang zijn. Gebedsevangelisatie is niet een programma, maar een levensstijl in je gezin waardoor het geestelijk klimaat in je directe omgeving en daarbuiten verandert.

Als we anderen zegenen en vriendschap met hen sluiten in plaats van hen te vermijden, hun behoeften leren kennen en daarop inhaken zonder hen te veroordelen en dan het koninkrijk van God verkondigen aan hen, zal de atmosfeer rondom hen veranderen en zullen ze gaan openstaan voor de liefde van God in hun leven en brengen we mensen in Gods Koninkrijk waar we ook leven en werken.

 

Online les + 21 Maart 19.00 – 21.30

 • Een overzicht krijgen van de vijf cruciale denkkaders voor transformatie.
 • Meer leren over het heroveren van je invloedssfeer in de maatschappij.
 • Visie krijgen op het kruis waar Jezus elke aanklacht van zonde en ongerechtigheid wegnam èn overwon! En dan zal je begrijpen dat jij geroepen bent om alles wat Jezus gered heeft terug te heroveren.
 • Drie krachtige principes uit Gideons leven wat je zal helpen je angsten en twijfel te overwinnen en transformatie te brengen in jouw invloedssfeer.

 

Er zijn vijf cruciale denkkaders voor transformatie van een natie. Deze denkkaders vertegenwoordigen een nieuwe manier van denken. Het is als met een bril. Een bril helpt je te zien wat je daarvoor niet goed zag. Als je de Bijbel opnieuw gaat lezen door de lens van de bijbelse principes, zal je de grote opdracht in een heel nieuw licht zien. Het eerste denkkader beschrijft het ‘wat’; maak al de volken tot Mijn discipelen. Het tweede denkkader gaat in op het ‘waarom’. Jezus stierf niet alleen om zielen te redden. Hij stierf voor alles wat verloren was (Lukas 19:10). Jezus herstelde niet alleen onze relatie met Hem en elkaar, maar Hij herstelde ook de marketplace. Het is aan ons, Zijn Ekklesia, om wat verloren was te heroveren. Je leert hoe je Gods kracht en aanwezigheid in je werk brengt en het zal je in staat stellen de wereld tot een betere plek te maken.

 

Fysieke les + 2 April 09.00 – 13.00

 • Leren dat door Jezus’ dood Hij het voor ons mogelijk maakte om ons werk op maandag te doen met dezelfde zegen waarmee de voorganger op zondag preekt.
 • Leren hoe krachtig het is als voorgangers van kerken en bedrijven met elkaar gaan samenwerken om transformatie in hun stad te brengen.
 • Leren hoe je transformatie in jouw invloedssfeer brengt door te leren van twee nederlagen en twee overwinningen van Paulus.
 • Leren wat de ‘poorten van de hel’ zijn en hoe je ze kunt ontgrendelen in jouw invloedssfeer.

 

Het derde en vierde denkkader gaan over hoe je een heel land kunt transformeren. Het derde denkkader zegt: ‘werk is aanbidding en elke gelovige is een voorganger’. Als we, zoals Colossenzen 3:23 zegt, ontdekken dat ons werk aanbidding is voor de Heer en niet voor mensen, dan wordt ons werk onze bediening. Als we hiernaar wandelen, brengen we Gods aanwezigheid en zijn Koninkrijk in het leven van alledag, thuis en op je werk.
Denkkader 4 zegt: we zijn geroepen om het Koninkrijk van God daar te brengen waar het duister is, zodat de poorten van de hel zullen instorten en Jezus Zijn Ekklesia daar kan bouwen. En opnieuw moeten we begrijpen dat het enige dat de duivel heeft zijn de poorten. En de Heer heeft de sleutels van de poort van het dodenrijk een nieuwe naam gegeven: sleutels van het Koninkrijk. Hij geeft ons de macht om satan geestelijk gezien ‘vast te binden’ en gebied vrij te maken voor koning Jezus. We zullen dit praktisch voor je maken en je zult stappen vooruit maken in je geloofsleven.

 

Online les + 4 April 19.00 – 21.30

 • Vier aspecten van armoede leren en zien hoe het Evangelie echt ‘goed nieuws voor de armen’ is.
 • Zien hoe rijk en arm moeten samenwerken om armoede uit te bannen.
 • Zien hoe het uit bannen van armoede Jezus ‘een gezicht geeft’ zodat ongelovigen zullen geloven in de opstanding zoals ze dat in de vroege kerk deden.
 • Vijf stromingen ontdekken die moeten samen komen om een land te genezen.

 

Het vijfde denkkader zegt dat transformatie merkbaar moet zijn. Je kunt zien of transformatie heeft plaatsgevonden doordat systematische armoede niet meer bestaat. Om systematische armoede uit te bannen, moeten we eerst armoede en rijkdom vanuit bijbels perspectief zien. Systematische armoede is iets anders dan persoonlijke armoede omdat je erin geboren wordt en je leven erdoor beheerst wordt, of je het wilt of niet. Het berooft massa’s mensen van hun dagelijkse brood en steelt de opbrengst van hun werk en houdt de armoede in stand. Dit is niet hoe God het bedoeld heeft en moet daarom veranderd worden naar Gods plan.

 

Online les + 11 April 19.00 – 21.30

Dit is de dag van het afstuderen! We kijken terug op de hoogtepunten van de afgelopen negen weken.Er is ruimte voor het delen van getuigenissen.Op deze dag vertellen wij je ook hoe je een Harvest Home kan starten en helpen je op weg. We zullen uitgebreid tijd nemen om over een ieder van jullie te profeteren en af te sluiten met een maaltijd.

De sleutel tot continuïteit is door je dagelijks leven te verweven met je rol in de maatschappij, zodat de Ekklesia zichtbaar wordt op aarde en 24/7 te zien zal zijn in de marketplace, het hart van onze steden en landen.

 

Fysieke les + 23 April 09.00 – 13.00

Are You Ready To Start?

Trainers

620_740_profile_Siebe

Siebe Slagter

business coach - leader

Siebe is een apostolische vernieuwer voor kerk en maatschappij. Samen met zijn vrouw Volke genieten ze van mensen op hun bestemming te brengen. Ze hebben duizenden mensen getraind in de principes van Gods Koninkrijk en maken deel uit van het Internationaal leidersteam vanTransformourworld. Hij is gespecialiseerd in transformatie en coacht leiders hoe zij de kracht en aanwezigheid van God in hun bedrijf praktisch kunnen uitdragen.Daardoor wordt hun invloedssfeer getransformeerd en wordt GodsKoninkrijk zichtbaar in de maatschappij. Bedrijven die Siebe begeleidt kennen grote groei. Hij maakt deel uit van de Global Council of Nations dat transformatie brengt over de wereld.

620_740_profile_volke

Volke Hoekstra

life coach - prophet

Volke en haar man zijn ordained minister bij Christian International. Dr. Bill Hamon netwerk van apostelen en profeten rondom de wereld. Zij is auteur, spreekster en trainer. Samen met haar man, Siebe bedienen ze het bedrijfsleven en kerken wereldwijd als apostel/ profeet. Volke is een duidelijke profetische stem, een welsprekende trainer, gecertificeerd coach en haar passie is mensen bewust te maken van hun persoonlijke kracht en sterkte en hen te helpen ontwikkelen in persoonlijk leven en werk. Zij spreekt veel in levens van leiders. Ze geniet van haar rol als moeder van 5 kinderen.

reacties van studenten

Contact Information PasswordSet a password for the account Address

Payment Totals Subtotal TotalTotal Due Today Purchase

Aanmelden

De school voor transformatie 2022
5 februari - 23 april

Meer Events

U bent misschien ook geïnteresseerd in dit event